Spill_Saldi

EC.Spill_Saldi (Report, Division, Year, Period, Type)
  * @param {number} Report number report. Values: 1 (=Plain), 2 (=YTD), 3 (=YTD+Diff), 4 (=Cumulated), 5 (=YTD, PYTD and Plain)
  * @param {number} Division number Division (Administratie). Use List in Taskpane to list all Division
  * @param {number} Year number Year (Jaar), format YYYY.
  * @param {number} Period number Period (Periode).
  * @param {number} Type number Type. Values: 0 (=All [default]), 1 (=P&L), 2 (=Balance).

Spill Functies (More magic…)

Excel Controller heeft meer magische mogelijkheden met de reeks (eng: Spill) functie ‘EC.SPILL_SALDI’. Met behulp van deze functie kunt u met één functie een compleet tabel weergeven, hieronder een uitgewerkt voorbeeld:

  1. Zet de volgende waarden in de cellen: A1=Rapport, B1=1, A2=Administratie, B2=123450, A3=Jaar, B3=2022, A4=Periode,B4=5, A5=Soort en tenslotte B5=1 (zie figuur hieronder)
  2. Zet in de formule van A7 de Excel Controller functie ‘=EC.SPILL_SALDI(B1;B2;B3;B4;B5)’, waarbij verwijzend naar de cellen B1:B5.
  3. Hit ‘ENTER’ en laat de magie zijn beloop gaan…een overzicht van de resultaatrekening van de administratie tot en met periode 5 van jaar 2022.
  4. Wijzig Soort (B4) naar 0 en u krijgt alle grootboek rekeningen (Balans & Resultaat)
  5. Wijzig Rapport (B5) naar 2 en u krijgt een YTD-overzicht. Probeer ook de andere kant-en-klare rapporten.