Beschikbare functies

EC_CostUnit_Desc
Is de omschrijving van een kostendrager.

EC_Costcenter_Desc
Is de omschrijving van een kostenplaats.

EC_Division_Name
Is naam van de administratie

EC_Ledger
Haalt de saldo op van 1 of meerdere grootboekrekeningen, gefiltert op 1 of meerdere kostenplaatsten of kostendragers.
Bij parameters grootboekrekeningen, kostenplaats en kostendragers.
0100|0200 betekend grootboekrekeningen 0100 en 0200
0100:0200 betekend grootboekrekeningen vanaf 0100 tm 0200
Voor voorbeelden gebruik de wizard.

EC_Ledger_Budget
Haalt de budget op van 1 of meerdere grootboekrekeningen, gefiltert op 1 of meerdere kostenplaatsten of kostendragers.

EC_Ledger_Credit
Is hetzelfde als EC_Ledger alleen het creditbedrag.

EC_Ledger_Debet
Is hetzelfde als EC_Ledger alleen het debetbedrag.

EC_Ledger_Desc
Is het grootboek omschrijving

EC_LedgerCum
Haalt saldo op van een of meerdere grootboekrekeningen over meerdere Jaren.

EC_Level_Amount
Haalt de saldo op van 1 of meerdere verdichtingen, gefiltert op 1 of meerdere kostenplaatsten of kostendragers.

EC_Level_Desc
Is de omschrijving van een verdichting

Parameters:
Division Is intern administratie nummer van Exact Online
Year is het jaargetal bijvoorbeeld 2020
Period is de periode meestal 1 tm 12
YYYYMM_From / To is jaar en maand, dus dec 2020 is 202012
Ledger is het grootboeknummer
CostCenter is de kostenplaats
Costunit/ProfitUnit is de kostendrager
Cumulated 0 is gecumeeld, 1 zijn periode cijfers