Level_Cum

EC.Level_Cum (Division, YYYYMM_From, YYYYMM_To, Ledger, Costcenter, Costunit)
  * @param {number} Division number Division(Administratie). Use List in Taskpane to list all Division
  * @param {number} YYYYMM_From number period from. Format YYYYMM
  * @param {number} YYYYMM_To number Period To. Format (YYYYMM
  * @param {string} Ledger string Ledger (Grootboek)
  * @param {string} [Costcenter] (optional) string Costcenter (Kostenplaats)
  * @param {string} [Costunit] (optional) string Cosunit (Kostendrager)

Deze functie is de tegenhanger van EC.Ledger_Cum het zorgt ervoor dat je een cumulatief saldo terugkrijgt van een winst en verlies verdichting.