Level_Amount

Deze functie werkt net zoals Ledger_Amount, alleen dat je i.p.v. een grootrekening ingeeft, geef je het niveau van de verdichting en de code.

De verdichtingscode komt vanuit Exact, standaard nemen wij de verdichting mee die aangemerkt is als hoofd grootboekschema.

Level niveau van verdichtingen (grootboekrekeningsschema). 
Als je een grootboekrekeningsschema heb in Exact Online, bestaat deze uit verschillende niveaus.

In het onderstaande voorbeeld bestaat niveau 1 uit de code “01” – Balans en “02” – Winst en verliesrekening

Niveau 2 bestaat uit “3” – Verkopen 

Niveau 3 bestaat uit “31” – Verkopen 

en niveau 4 bestaat uit “311” -Interim, “312” – Administraties, “313” – Software enzovoorts  

EC.Level_Amount (Division, Year, Period, Level, LevelCode,  Costcenter, Costunit, Cumulated)
  * @param {number} Division number Division(Administratie). Use List in Taskpane to list all Division
  * @param {number} Year number Year(Jaar), format yyyy
  * @param {number} Period number Period (Periode)
  * @param {number} Level number Level (Verdichting), values: 1-5
  * @param {string} LevelCode string LevelCode (Verdichtingscode)
  * @param {string} [Costcenter] (optional) string Costcenter code (Kostenplaats)
  * @param {string} [Costunit] (optional) string Cosunit code (Kostendrager)
  * @param {number} [Cumulated] (optional) number Cumulated. Values: 0 (=not cumulated [Default]), 1 (=Cumulated).