Ledger_cum

LEDGER_CUM deze functie is bedoeld als het cumulatieve saldo wilt hebben van 1 of meerdere winst en verlies grootboekrekeningen, wilt hebben vanaf 202305 t/m 202404. 

EC.Ledger_Budget_Amount (Division, Year, Period, Ledger,BudgetScenarioCode, Costcenter, Costunit, Cumulated)
  * @param {number} Division number Division(Administratie). Use List in Taskpane to list all Division
  * @param {number} Year and period from YYYYMM
  * @param {number} Year and period until YYYYMM
  * @param {string} Ledger string Ledger (Grootboekrekening)
  * @param {string} [Costcenter] (optional) string Costcenter (Kostenplaats)
  * @param {string} [Costunit] (optional) string Cosunit (Kostendrager)