Menu balk Excel Controller XLA

Standaard rapportages
Dit is onderdeel van de Exact Analyse, deze knop bevat een hyperlink naar.

Synchroniseren EC db met Exact Online data
Dit is knop waarmee de laatste Exact Online data ingeladen wordt in onze Azure database.
Zie hieronder [Update Exact Online data] voor meer uitleg.

Rapport Synchronisatie 
Dit is het menu item waarmee de voortgang kan zien met het ophalen van de Exact Online data. 
Zie hieronder [Controle synchronisatie (Rapport Synchronisatie)] voor meer uitleg.

Wizard Demo Functies
Dit is onderdeel van de Exact Functie, u kunt hiermee een voorbeeld rapport kan laten generen in Excel.
U heeft de keuze uit rapporten 12 periodes naast elkaar of 2 jaar. 

Lijst
Dit is onderdeel van de Exact Functie u kunt hiermee heel snel een lijst krijgen van alle divisienummers, grootboekrekeningen, verdichtingen, kostenplaatsen en kostendragers.


 

Onderhoud IP 
Zie hieronder onderhouden IP adressen.

Koppeling verdichtingscode en Aanmaken verdichtingscode
Dit is voor het onderhoud van de rapportagescodes deze wordt binnenkort vervangen.

Reconnect XLA
Deze functionaliteit is voor gebruikers van de oude versie van de Excel Controller of gebruikers die een nieuwe versie in een andere locatie gezet hebben. Door te klikken op het menu item ‘Reconnect XLA’ worden verwijzingen gecorrigeerd naar de huidige versie.

Calculation off / Calculation on / Calculation full
De menu items zijn er als u werkt met de Excel Functie als u aanpassingen maakt aan de Excel formules dan kan het handig zijn als Excel niet heel tijd herberekend.

Verbinding EC Database
Zie installatie handleiding hier vult u de login gegevens in van database.

Activeren Administraties
Zie hieronder Activeren Administraties.

Update Exact Online data

Normaal gebruik.
In normaal gebruik kunt u het best eerst de gegevens van de Excel Controller database met Exact Online synchroniseren.

Hieronder worden de verschillende keuzes voor het synchroniseren nader toegelicht.

Vernieuwen Financieel.
De standaard optie. Hierbij wordt van alle financiële onderdelen (zie toelichting hieronder) eerst de mutaties opgehaald sinds de laatste succesvolle synchronisatie. Vervolgens wordt op basis van een telling gekeken of de aantallen nog kloppen. Zo niet, dan wordt het onderwerp volledig vernieuwd. Alleen voor de financiële transacties heeft nog een tussenoplossing, het vernieuwen van alleen onverwerkte boekingen. Als het aantallen hiervan nog niet overkomen, dan wordt ook dit onderwerp volledig vernieuwd.

Openstaande Posten (FullLoad).
De openstaande posten zitten niet in de standaard optie. Gebruik deze optie voor het volledig vernieuwen van deze onderwerpen.

Budget (FullLoad).
De budgetregels zitten niet in de standaard optie. Hierbij worden alle budgetregels volledig vernieuwd.

Controle rechten (financieel).
Om gegevens van de verschillende onderwerpen te kunnen synchroniseren, moet de geregistreerde (Exact Online App) gebruiker voldoende (lees)rechten hebben. Indien deze rechten zijn gewijzigd of nieuwe Exact Online modules aangeschaft zijn, moeten de rechten opnieuw geladen worden.

Controle telling.
Hierbij wordt een controle telling gedaan. Deze controle telling is zichtbaar bij de menu item ‘Status Update’.

Vernieuwen Grootboek Classificaties.
Gebruik deze optie na het wijzigen van het grootboek.

Vernieuwen Alles.
Deze optie is de combinatie van Financieel, Openstaande Posten en Grootboek Classificaties. De reden om een onderscheid te maken tussen deze onderwerpen is, omdat niet alle gebruikers openstaande posten gebruiken en omdat het grootboek incidenteel aangepast wordt. Openstaande posten en het Grootboek zijn beide FullLoad en vragen enige tijd.

Controle synchronisatie (Rapport Synchronisatie).

Dit scherm toont een overzicht van de huidige / afgelopen 50 synchronisaties. Dit scherm kan ook geopend worden via het scherm ‘Synchroniseren’, knop ‘Detail’.

In het bovenste deel is een overzicht van de laatste 50 synchronisaties, met daarin de gekozen synchronisatie, start-, update- en eindtijd en gekozen administraties.

Via de knop ‘Vernieuwen’, kan dit vernieuwd worden.
Via de knop ‘Stop’ kan de geselecteerde synchronisatie gestopt worden.

Het onderste deel is een detail overzicht per onderwerp van de geselecteerde synchronisatie. Per onderwerp wordt aangegeven hoeveel mutaties opgehaald zijn (records) en de telling in Exact Online (EOL) en in de Excel Controller database (EC). De waarde -1 bij EOL betekent dat een controle telling bij dit onderwerp niet mogelijk is.
Via de knop ‘Vernieuwen’, kan dit vernieuwd worden.

Onderhoud IP


Dit scherm biedt de mogelijkheden om het huidige externe IP adres toe te voegen aan de lijst van vertrouwde IP’s.

Via de knop ‘Toevoegen’ kan het huidige IP toegevoegd worden. LET OP: Het toevoegen van een IP is net als de registratie van de Excel Controller een 2 stap verificatie. Alleen de geregistreerde gebruiker krijgt een e-mail voor het bevestigen van het toevoegen van een IP. Pas na bevestiging wordt het IP toegevoegd.

Via de knop ‘Verwijderen IP’ kan de geselecteerde IP verwijderd worden.

Activeren administraties

Als u nieuwe administraties aanmaakt in Exact Online verschijnen deze niet automatisch in de Excel Controller. Met Activeren Administraties kunt deze toevoegen aan Exact Online Controller.