EC.Ledger_Date_amount

Met deze functie kan het saldo van een bepaalde grootboekrekening ophalen op basis van een datum.

EC.Ledger_Date_Amount (Division, Date, Ledger)
  * @param {number} Division number Division(Administratie). Use List in Taskpane to list all Division
  * @param {number} Year, month, day YYYYMMDD
  * @param {string} Ledger string code Ledger (Grootboekrekening)

=EC.LEDGER_DATE_AMOUNT(A3;20221231;40100)