Ledger_amount

Met deze functie krijgt u uit Exact Online een saldo terug van 1 of meerdere grootboekrekeningen in Excel.

De formule is EC.LEDGER_AMOUNT
Parameters Divisie, jaar, periode, grootboekrekening, kostenplaats, kostendrager, cumulatief (0 =periode cijfers, 1 = gecumuleerd).
Voor het gemakkelijk ophalen van de eerste parameter de Divisie code zie de volgende link 

De grootboekrekeningen zijn eenvoudig op te halen via het menu lijsten

Het is ook mogelijk om vanuit een functie door te klikken naar de onder liggende details.

EC.Ledger_Amount (Division, Year, Period, Ledger, Costcenter, Costunit, Cumulated)
  * @param {number} Division number Division(Administratie). Use List in Taskpane to list all Division
  * @param {number} Year number Year(Jaar), format yyyy
  * @param {number} Period number Period (Periode)
  * @param {string} Ledger string code Ledger (Grootboekrekening)
  * @param {string} [Costcenter] (optional) string Costcenter (Kostenplaats)
  * @param {string} [Costunit] (optional) string Cosunit (Kostendrager)
  * @param {string} [Cumulated] (optional) string Cumulated (cumulatief). Values: 0 (=not cumulated [Default]), 1 (=Cumulated).

Meerdere items selecteren

Het is ook mogelijk om meerdere administraties en grootboekrekeningen te selecteren. 
Dit kan door range van divisies of van grootboekrekeningen te selecteren. 
=EC.LEDGER_AMOUNT(A3;C4;C5;A6:A999;;;0) A6:A999 is het bereik van grootboekrekeningen.

Ook kan je gebruik maken | om meerdere items te selecteren,
Bijvoorbeeld =EC.LEDGER_AMOUNT(A3;C4;C5;”40100|80100″;;;0)

Of als je alle grootboekrekeningen vanaf 40100 tm 80100 wilt selecteren gerbuik dan :
=EC.LEDGER_AMOUNT(A3;C4;C5;”40100:80100″;;;0)