MS EXCEL FUNCTIES met Exact Online data

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Beschikbare Exact Functies

EC_CostUnit_Desc
Omschrijving van een kostendrager.

EC_Costcenter_Desc
Omschrijving van een kostenplaats.

EC_Division_Name
Naam van de administratie.

EC_Ledger
Het saldo op van één of meerdere grootboekrekeningen, optioneel te filteren op één of meerdere kostenplaatsen of kostendragers.
Parameters zijn: grootboekrekeningen, kostenplaats en kostendragers.
Voorbeelden:
0100|0200 zijn de grootboekrekeningen 0100 en 0200.
0100:0200 zijn alle  grootboekrekeningen vanaf 0100 tot en met 0200.

EC_Ledger_Budget
Budget op van één of meerdere grootboekrekeningen, gefilterd op één of meerdere kostenplaatsen of kostendragers.

EC_Ledger_Credit
Het creditbedrag van EC_Ledger.

EC_Ledger_Debet
Het debetbedrag van EC_Ledger.

EC_Ledger_Desc
Grootboek omschrijving.

EC_LedgerCum
Saldo van één of meerdere grootboekrekeningen over meerdere jaren.

EC_Level_Amount
Saldo van één of meerdere verdichtingen, gefilterd op één of meerdere kostenplaatsen of kostendragers.

EC_Level_Desc
Omschrijving van een verdichting.

De beschikbare functies en parameters zijn:

Parameters:
Division (getal) is de intern administratie nummer van Exact Online.
Year (getal) is het jaar, voorbeeld 2020.
Period (getal) is de periode, meestal 1 tot en met 12
YYYYMM_From en YYYYMM_To zijn jaar en maand, voorbeeld december 2020 is 202012.
Ledger is het grootboeknummer.
CostCenter is de kostenplaats
Costunit en ProfitUnit zijn  de kostendrager.
Cumulated (getal): 0 is gesommeerd saldo tot en met de periode; 1 is de periode saldo.

Meerdere items bij de parameters ingeven

Bij EC_Ledger kunnen meerdere items gesommeerd worden.
Gebruik hiervoor de tekens  | en :
 | scheidingsteken voor  meerdere items
 : is vanaf en tot en met

Voorbeeld
=EC_Ledger(1000200:1000300;2021;12… betekend divisie van 1000200 tot en met divisie 1000300
=
EC_Ledger(1000200|1000300;2021;12… betekend divisie 1000200 en divisie 1000300

Dit is mogelijk bij de volgende parameters:
divisie, grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager

Drilldown

Een praktische toevoeging die wij gemaakt hebben is de drilldown functionaliteit voor Exact Functies. Door te dubbelklikken op een functie krijg de gebruiker een apart tabblad met daarin alle onderliggende mutaties.

Door nogmaals te dubbelklikken op een detailregel wordt de gebruiker naar de boeking in Exact Online geleidt.

Omzetten van Exact Globe Excel addin rapportages

Bent u overgestapt van Exact Globe naar Exact Online?

Maar mist u nu alle uw Exact rapportages die u in MS Excel gebouwd heeft met behulp van de Exact Globe Excel Addin.
Wij kunnen deze rapportages, meestal binnen één dag, overzetten naar Exact Online. U gewoon kunt blijven werken met de rapportages die u gewend bent. Ook hebben wij oplossingen voor de spilanalyse (zie Exact Analyse).

Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid om een Globe conversie uit te voeren naar Exact Online met behoud van alle jaren en documenten. (Zie OverstapSoftware),

Exact Online Controller

MS Azure

De Exact Online data staat in een MS Azure database (locatie West Europa). De voordelen van een MS Azure database zijn:

Extra mogelijkheid tot het automatisch synchroniseren van uw data.

Wij kunnen iedere nacht en gedurende de dag automatisch uw data synchroniseren.

De gebruiker kan bepalen wanneer de data bijgewerkt moet wordt.

De gebruiker kan bepalen wanneer de data gesynchroniseerd moet worden. Het bijwerken van een administratie duurt gemiddelde enkele minuten. Meerdere administratie (maximaal 3) kunnen gelijktijdig bijgewerkt worden.

Alleen gewijzigde data

Alleen nieuwe, gewijzigde en verwijderde data wordt opgehaald wat resulteert in minimale belasting en inspanning voor gebruiker. Voldoet aan de voorwaarden voor ‘fair use’ van Exact Online, waardoor continuïteit gewaarborgd is.

EXACT RAPPORTAGE EXTRA MOGELIJKHEDEN:

Prijslijst

Exact Functie bestaat uit 3 producten:

Exact Online Functies/Analyse voor bedrijven:

 • 1 gebruiker maximaal 5 administraties, € 500 per jaar.
  U heeft dan toegang tot de Exact Modules: financieel, budgetten, verkopen
 • Toeslag per extra 10 administraties, € 120 per jaar.

Exact Online Functies/Analyse voor accountantskantoren:

 • 5 gebruikers en 200 administraties, € 2.000 per jaar.
  U heeft dan toegang tot de Exact Modules: financieel, budgetten, verkopen
 • Toeslag per extra 10 administraties, € 60 per jaar.

Toeslagen:

 • Voor grote database per 1.000.000 regels € 150 per jaar.
 • Voor documenten € 150 per jaar.
 • Voor extra tijdsloten € 150 per jaar (automatische vernieuwen).
 • Voor module uren en projecten € 400 per jaar.
 • Voor module offertes en orders zijn € 200 per jaar.
 • Voor module salarismutaties en verzuim zijn € 200 per jaar.
 • Voor module abonnementen € 200 per jaar.
 • Voor module afletteren grootboekmutaties 200 per jaar
 • Voor module  voorraad € 200 per jaar.
 • Toeslag 2e Exact Online account € 200 per jaar.

Start met de gratis demo
periode van 14 dagen

Om de vrijblijvende demo periode te beginnen dient u eerst de registratie te doen dat kan met de deze link.

Heeft u vragen?